Title of the course: Lebesgue İntegral Kuramı'na giriş
Instructor: Prof. Şafak Alpay
Institution: ODTÜ
Dates: 4-10 September 2017
Prerequisites: TBA
Level: TBA
Abstract: Ölçüm, ölçüm uzayı, ölçülebilir fonksiyonlar
Basit fonksiyonlar ve onların Lebesgue integrali, monoton yakınlaşma teoremi, Fatoş elması,  Lebesgue integralinin özellikleri
Lebesgue integallenebilir fonksiyonlar, sınırlı yakınsama teoremi
LP Uzaylar, tamlık teoremi
Language: TBA