Eğitmen: Yard. Doç. Kerem Altun
Kurum: Işık Ü.
Tarih: 7-13 Ağustos 2017
Dersin Adı: Analitik Geometri
İçerik: Vektörler, doğrular, düzlemler, geometrik yer kavramı, parametrik denklemler,
paralellik ve diklik, uzayda doğruların ve düzlemlerin birbirlerine göre konumları,
(zaman kalırsa) döndürü ve ötelemeler, kutupsal, silindirik ve küresel koordinat sistemleri.