Title of the course: Asalların Dağılımı
Instructor: Asst. Prof. Ayhan Dil, MSc. Enis Kaya
Institution: Akdeniz Ü., Koç Ü.
Dates: 21-27 August 2017
Prerequisites: Temel sayılar teorisi bilgisi ve kalkülüs.
Level: Undergraduate.
Abstract: Asimptotik kestirimlerin temel kavramları, Euler toplam formülü, kısmi toplam formülü, aritmetik fonksiyonların ortalama değerleri, Dirichlet serileri ve kısmi toplam fonksiyonları, konvolüsyon yöntemi, Dirichlet hiperbol yöntemi, asalların dağılımı üzerine bazı temel sonuçlar.
Textbook or/and course webpage:
Introduction to Analytic Number Theory, Lecture notes, A. J. Hildebrand, 2006.
Introduction to Analytic Number Theory, Tom M. Apostol, Springer-Verlag, 1976.
Language: TR