Eğitmen: Yard. Doç. Salih Durhan
Kurum: Nesin Matematik Köyü
Tarih: 21-27 Ağustos 2017
Dersin Adı: Olasılık Problemleri
İçerik: Sonlu ve sonsuz olasılık problemleriyle haşır neşir olacağız.
Derste en büyük yük öğrencinin üstünde olacak. Öğrenciden problemi çözmesini değil,
problemi anlamasını ve problem üzerine düşünmesini bekliyoruz. Ne mutlu birkaç problemi çözene!