Eğitmen: Yard. Doç. Salih Durhan
Kurum: Nesin Matematik Köyü
Tarih: 24 Temmuz – 6 Ağustos 2017
Dersin Adı: Programlama
İçerik: Algoritma kavramına giriş, temel özellikler.
Sıralama, arama algoritmaları. Çizgeler, agaçlar ve uygulamaları.
Evrimsel algoritmalar, yapay sinir ağları.