Title of the course: P-sel sayilar
Instructor: Asst. Prof. Salih Durhan
Institution: Nesin Matematik Köyü
Dates: 11-24 September 2017
Prerequisites: Temel cebir
Level: Beginning, intermediate undergraduate
Abstract: Denklikler ve moduler denklemler, p-sel norm ve p-sel sayilar.
P-sel sayilarin topolojisi, p-sel analiz ve p-sel sayilar kurami.
Language: TR