Title of the course: Kaotik dinamik sistemlere giriş
Instructor: Assoc. Prof. Özgür Martin
Institution: MSGSÜ
Dates: 11-17 September 2017
Prerequisites: Calculus I-II, Linear Algebra
Level: Advanced undergraduate, beginning undergraduate
Abstract: Lisans öğrencilerine yönelik olacak bu derste topolojik dinamik sistemlere giriş yapıp, kaotik dinamik sistem örneklerini inceleyeceğiz. Dersi takip etmek için ileri kalkülüs ve lineer cebir bilgisi yeterli olacaktır.
Textbook or/and course webpage: R. L. Devaney, An introduction to chaotic dynamical systems, ABP.
Language: TR