Title of the course: Diferansiyel Denklemlerde Seçme Konular
Instructor: Assoc. Prof. Erhan Pişkin
Institution: dicle Ü.
Dates: 11-17 September 2017
Prerequisites: Calculus
Level: Graduate, advanced undergraduate
Abstract: Birinci Mertebeden Kısmi Diferansiyel Denklemler, Yüksek Mertebeden
Sabit Katsayılı Kısmi Diferansiyel Denklemler, Dalga Denklemi, D’Alembert Çözümü,
Duhamel Prensibi, Değişkenlere Ayırma Yöntemi.   
Language: TR