Title of the course: Fizikçi olmak isteyenler icin fizik dersleri II: Görelilik Kuramları
Instructor: Assoc. Prof. Tonguç Rador
Institution: Boğaziçi Ü.
Dates: 11-17 September 2017
Prerequisites:
İlk yıl fizik dersleri
Level: İleri lisans-lisansüstü
Abstract: Fizikçi olmak isteyenler icin fizik dersleri II: Görelilik Kuramları
Language: TR, EN