Program Eğitmenleri

Mimar Erhan Vural
Ödüllü mimarlık ve kentsel tasarım ofisi ABOUTBLANK` in kurucu ortaklarından Erhan Vural, 2007`de YTÜ Mimarlık Fakültesi`nden mezun oldu. 2005`ten beri kendisinin, Ozan Özdilek`in, Hasan Sıtkı Gümüşsoy`un ve Gökhan Kodalak`ın birlikteliğiyle süregelen ABOUTBLANK ile birlikte tekil konut ölçeğinden stratejik kentsel tasarım ölçeğine dek geniş bir skalada projeler üretti, ulusal ve uluslararası yarışmalarda yirminin üzerinde ödül kazandı.  Skopje Architecture Week, İTÜ, YTÜ, BAÜ, ÇAÜ, KÜ, UÜ, MEF, KBÜ gibi saygın ulusal ve uluslararası platformlarda seminerler verdi. 2011 yılında ABOUTBLANK` in resmi ofis statüsüne kavuşmasından bu yana ofis bünyesinde profesyonel hayatına devam ediyor ve MVRDV Rotterdam, AECOM Londra, KCAP Rotterdam gibi saygın ofisler ile birlikte bir çok uluslararası projede ortak çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda 2014`ten bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi`nde Mimari Tasarım stüdyolarında proje yürütücüsü olarak deneyimlerini paylaşıyor.

Doç. Dr. Kunter Manisa
Kunter Manisa 1976 yılında İstanbul’da doğdu. 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümünü biterek Mimar, 2001 yılında Y.T.Ü. Bina Arştırma ve planlama yüksek lisans programını bitirerek Mimar, 2007 yılında Y.T.Ü. Bina Arştırma ve planlama doktora programını bitirerek Dr. Ünvanını aldı. 2013 yılında Doçent olan Kunter Manisa 2000 yılından beri Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kullanım Dönüşümü, Kentsel Tasarım, Mimari Tasarım, Endüstriyel Arkeoloji, Kentsel Mekan ve Kent Kimliği konularında araştırmaları olan Kunter Manisa’nın çok sayıda yayınlanmış makale, bildiri ve kitabı bulunmaktadır.

Doç. Dr. Bora Yerliyurt
Yıldız Teknik Üniversitesinde Mimarlık üzerine aldığı Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimi sonrasında doktorasını Şehir Planlama alanında “Kentsel Dönüşüm” konusu üzerine gerçekleştirdi.
Bora Yerliyurt’un mimarlık ve şehir planlama alanında çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş, yayınlanmış bildirileri ve araştırmacı olarak katkıda bulunduğu araştırma projesi çalışmaları bulunmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası kentsel tasarım ve mimarlık atölyelerinde koordinatörlük ve yürütücülük görevleri üstlenmiştir. Tasarım ve araştırma alanında çeşitli ulusal yarışma ödülleri kazanmıştır. Üniversite bünyesinde ve serbest piyasada gerçekleştirmiş olduğu çeşitli mimari tasarım projelerinin yanı sıra kentsel tasarım konusunda da ürettiği projeler bulunmaktadır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Öğr. Gör. Berat Çokal
1976, Bursa.
Mimarlık Lisans (ODTÜ, 1998)
Grafik Tasarım Yüksek Lisans (Bilkent, 2000)

Gastronomi ve Mimarlık konularında eğitimci olarak görev yapan Berat Çokal, Kadir Has Üniversitesi Vatel Business School’da Gastronomi Tarihi ve Avrupa Mutfakları, Altınbaş Üniversitesi’nde Mekan, Kültür Kimlik, Fütürist Çevre, Peyzaj Mimarlığı ve İç Mimarlık Stüdyosuna Giriş derslerini vermektedir. Kurucusu olduğu United Experiences oluşumu ile iç mekanlarda uçtan uca kullanıcı deneyimi danışmanlığı yapmakta, çeşitli dergilerde gastronomi yazıları yazmaktadır. Aynı zamanda Bursa Uludağ’da yer alan Tuzaklı köyünde ailesiyle birlikte kurduğu çiftlikte ekolojik tarım, permakültür ve yerel beslenme biçimleri üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.

Nur Yavuz
Serbest Mimar; Yoga, Meditasyon Eğitmeni. 1998 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü'nde Master çalışmasını Deleuze felsefesi ve sinemada zaman/mekan temsili üzerine verdiği teziyle tamamladı. 2000-2010 yıllarında New York ve Atina'da mesleki pratiğine devam etti. 2010 yılından bu yana İYTE'de doktora çalışmalarını sürdürürken, altı sene yarı ve tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Kurucusu olduğu mimarlık ofisinde araştırma ve yayınların yanısıra yarışma ve mesleki proje uygulamalarına devam etmektedir. Bilinç üzerinde Bergson/Deleuze izinde başladığı çalışmalarına, beden/zihin/bilinç ekseninde araştırmaya devam etmektedir. Yoga ve meditasyon eğitmenidir. Thailand, Yunanistan ve Türkiye'de çeşitli farkındalık çalışmalarına katılmış, masaj ve enerji terapisi eğitimleri almıştır.

Öğr. Gör. Oruç Çakmaklı
“Baş fikirler yön değiştirebilsin diye yuvarlaktır” Francis Picabia
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesidir. Sırasıyla MIT ve UC Berkeley’de Mimarlık ve Sanat üzerine eğitim ve araştırmalar yapmıştır. Yurt içi ve dışında açtığı resim sergileri vardır (Berkeley, İsveç, Paris, İstanbul). İnsan eğitiminde en yaratıcı dönemin 18 yaş, yani üniversite 1. sınıfta olduğuna inanıp daha sonra gelen bilgi kirliliğinin ancak sanat ile temiz tutulabileceği yönündeki düşünce okulunun aktivist bir üyesidir. Tasarım dersleri şiirin, resmin ve yazının tasarım ve insan eğitimindeki vazgeçilmez önemi ve konumu üzerinedir. Şimdilerde “Dünyaya Hamile Kadın” adlı bir resim sergisi hazırlığı içindedir. En özgün sanatın sessiz sedasız koridorlarda açılan öğrenci sergileri olduğuna tüm benliğiyle inanan ve bu inancından hareketle şimdilerde “MÜZE 18” adlı bir müzenin hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmalar içindedir.