Program Eğitmenleri

Doç. Dr. Sait Ali Köknar
Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde birinci sınıf tasarım stüdyolarından sorumlu öğretim üyesi. Tasarım felsefesi, araçları ve tarihine ilişkin araştırmalar yürütüyor. Lisans eğitimini İTÜ’de, Archiprix ödülü alan bitirme projesiyle 1996 yılında tamamladı. Aynı okulda yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı. Lisans öğrenciliği sırasında TMÖB mimarlık öğrencileri buluşması organizasyonlarında yer aldı.  Karabey Limited, Mono, DS mimarlık gibi ofislerde çalıştıktan sonra 2001 yılında araştırma görevlisi olarak girdiği İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde ayrıldığı 2017 yılına kadar sinema ve mimarlık, tasarım teorisi, mimarlık ve eleştiri konularında çeşitli derslerde ve mimari proje stüdyolarında görev aldı. Doçentliğini 2015 yılında Mimari Tasarım alanında tamamladı. Akademisyen, eğitimci ve araştırmacı olarak Betonart Yazokulu moderatör ve küratörlükleri, Roterdam Mimarlık ve İstanbul Tasarım bienali katılımları, Vitra Çağdaş Mimarlık Dizisi ‘Mutluluk Fabrikaları’ ve Güncel Türkiye Mimarlığı 2017 sergisi küratörlüğü, Betonart Dergisi yayın kurulu üyelikleri bulunuyor.

Y. Doç. Dr. Burcu Serdar Köknar
1997’de İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 2001'de İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bina Bilgisi Programı’ndan “Mekansal Arayüzlerin Kente ve Yaşama Katılımları Üzerine  Bir İnceleme” isimli tezi ile yüksek lisans derecesini aldı. Eş zamanlı olarak çalışmalarını peyzaj tasarımına yoğunlaştırdı ve genellikle mimari tasarım ve peyzaj tasarımı ara kesitinde işler, iç-dış mekan ilişkileri, tasarımda farklı ölçeklerde geçişler üzerinde çalışmaya başladı. 2004-2007 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2013’te İTÜ Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı’ndan “Kentsel Dönüşüm Alanlarında Gerçekleştirilen Peyzaj Tasarımlarının Eleştirel Teori İle Bir Okuması” başlıklı çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 2014-2015 Eğitim yılından bu yana MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2015-2016 Eğitim yılı boyunca BAU International Berlin, University of Applied Sciences’da konuk araştırmacı oldu. Aynı zamanda, kurucularından olduğu anonim.istanbul’da profesyonel tasarım çalışmalarını sürdürmekte; tasarım çalışmalarında katılımcı tasarım yöntem araştırmaları da yapmaktadır. Araştırmaları kamusal alan, kent müşterekleri, tasarımda katılımcılık, permakültür, kentsel tarım, peyzaj tasarımı ile mimari üretim ilişkilerine ve farklı ölçeklerdeki tasarım arakesitleri üzerine odaklanmaktadır.

Ahmet Doğu İpek
Sanatçı. ‘Günler ‘ isimli son solo sergisini nisan 2017’de Galata Rum Okulunda gerçekleştiren sanatçı, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Daha çok suluboya, karşunkalem gibi geleneksel malzemeleri yenilikçi tekniklerle birleştirip ürettiği çalışmalarıyla tanınan sanatçının, aynı zamanda mekan esas alınarak üretilmiş işleri, 3 boyutlu çalışmaları ve başka disiplinden sanatçılarla birlikte kolektif üretimlerini içeren geniş yelpazede eserleri vardır. Çalışmalarının içeriği, şehir, kent tasarımı ve mimari; tasarlanmış ve kendiliğinden oluşan formlar;  tekrar ve tesadüf; bellek ve kayıt gibi konular etrafında örgütlenir. 2015 yılında aday gösterildiği Prudential Eye Avards’ın finalistlerinden olan sanatçının çalışmaları Londra, Viyana, Singapur, Miami, Dubai.. gibi şehirlerde gerçekleşen sergilerde yer aldı. Sanatçı hali hazırda bir film / video üzerinde çalışmakta ve bir ileri dönem projesi olarak gerçek yapı mimarlığı üzerine kafa yormaktadır.

Y. Doç. Dr. Esra Akbalık
Mimarlık Lisans (Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000, Mimarlık Yüksek Lisans (İTÜ, 2004), Mimarlık Doktora (Maltepe Üniversitesi, 2017). Yüksek lisans ve doktoraya başlangıç arasında geçen dokuz yılda, mimarlık sektörünün farklı ölçek ve hizmet alanındaki ortamlarında çalıştı. 2013 yılında doktora öğrenciliği ile eş zamanlı olarak Maltepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Construction Management, Modernization and Architecture, Kimlik ve Mekân gibi teorik dersleri yürüttü. 2016 Şubat ayında buradaki görevinden ayrıldı. 2016 Ekim ayında Okan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde çalışmaya başladı. Burada da stüdyo yürütücülüğünün yanı sıra, Tasarımda Alternatif Yaklaşımlar: Kolektif Üretim başlıklı seçmeli lisans ve Mimarlık ve Sanatta Avangart Akımlar başlıklı yüksek lisans seçmeli derslerini vermektedir. Her şeye rağmen üniversite ortamının anlamlı olduğuna inanmaya devam etmektedir.

Dr. Esra Sakınç
1991 de lisans, 1994 de yüksek lisans, 2006’da doktorası bitti. Hepsi de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde oldu bir de Yapı Fiziği Kürsüsünde. Aydınlatma ile başlayan yüksek lisans serüveni mimaride güneş ile bitti. Ancak, bunların arasında ve sonrasında, Fiziksel Çevre derslerini hazırlarken ve anlatırken çevrenin Mimarlık ve Tasarım ile olan ilişkisinin ne olduğu sorusu hiç bitmedi. Anlamaya çalıştıkça bilmenin bitmezliği eklendi, anlatıcı ve araştırmacı ikiliğine bir de akademik var oluş sorunları eklenince geçmişinin özünün arayış olduğu sonucuna vardı. Şimdilerde hala ve keyifle bulamayacağını bulmaya çalışmakta. Araştırma görevlisi (Yıldız Teknik Üniversitesi 2000-2011). Yardımcı Doç Dr. Maltepe Üniversitesi _2011-2016. Dr Öğretim Görevlisi Bilgi Üniversitesi _ 2016-2018. Dr Öğretim Görevlisi Mardin Üniversitesi_ 2016-2017

Y.Mimar Emre Özyetiş
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden 2009, Felsefe bölümünden 2010’da mezun oldu. 2011 senesinde başladığı RMIT Üniversitesi - SIAL bünyesindeki yüksek lisans programını Manfredo Tafuri ve mimari ideolojinin eleştirisi üzerine çalıştığı tez ile 2013 senesinde tamamladı. Yıkım, bellek ve kodlar üzerine araştırmalarına devam ediyor.

Doç. Dr. Tuğçe Tuna
Varoluşla olan iletişimini beden, hareket ve dans üzerinden kuran sanatçı; 1983’de ADOB Çocuk Balesi’nde dans etmeye başladı. 1993 yılından beri ulusal ve uluslararası festival, organizasyon ve akademilerde; disiplinlerarası çağdaş dans ve performans sanatları eserleri, çağdaş dans ve güncel hareket teknikleri uzmanlığı ile yer almakta, dans ve performans sanatçısı, koreograf, yönetmen, hareket ve dans terapisti olarak çalışmaktadır. BEDEN DAMLALARI eseri ile 15. İstanbul Bienali 2017’ ye katılan sanatçının eserleri arasında; Pera Müze'sinde sunduğu 'İz Takibi' 2018, TMMOB tarafından onurlandırılan EN KÖTÜ İŞ. 2016,  GÖVDE GÖSTERİSİ 2014, DEPLASMAN 2012 (2013 Almanya Arena Festivali Jüri Ödülü), ISLAK HACİM 2010 Bayrampaşa Eski Ceza Evi, MAKİN. B.D.N. 2008 Santralistanbul Enerji Müzesi, DÜŞÜNME FOBİSİ 2006 Aziz Nesin Sahnesi, VERTİGO 2004 Proje 4L Güncel Sanat Müzesi, TORTU İstanbul Modern, HÜCRE, EKO, ‘Tuzla...Buz..’ gibi mekan spesifik ürettiği eserlerin yanı sıra, 2000 yılında İstanbul’da başlattığı farklı fiziksel özelliklere sahip kişilerle yürütülen FARKLI BEDENLERLE DANS atölye ve gösterimleri bulunmaktadır.  1993-2001 yılları arasında Aydın Teker`in projelerinde kreatif dans sanatçısı olarak yer alan Tuna yanı sıra Jerome Bell, Matej Kezjar, Lia Marks, Meg Stuart, Martin Sonderkamp, Mark Taylor gibi uluslararası sanatçı ve koreografların eserlerinde çalışmıştır. 2002-2015 yılları arasında SEAD Salzburg` da Çağdaş dans ve hareket teknikleri, doğaçlama, kompozisyon derslerini düzenli olarak vermiş, akademi repertuarına giren 5 ayrı eserini sahnelemiştir.  Doç. Tuğçe Tuna; 1993 yılında beden bilimi ve psikosomatik çalışmalara yönelmiş ve dansın, hareketin terapötik etkisini, beden odaklı sistemler doğrultusunda kinestetik yöntemlerle araştırmaya başlamıştır. ‘Dans Ve İç Bilinç İnzivaları’ nı gerçekleştiren Doç. Tuğçe Tuna, halen MSGSÜ Çağdaş Dans Anasanat Dalı Başkanı olarak çalışmakta, 'Türkiye`de Çağdaş Dans' yakın tarih araştırmasını devam ettirmektedir.