Title of the course: Dış cebire giriş ve Riemann geometrindeki bazı uygulamaları
Instructor: Prof. Dr. Muzaffer Adak
Institution: Pamukkale Üniversitesi
Dates: 13-19 August 2018
Prerequisites: Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklem konularında temel bilgilere sahip olunması önerilir.
Level: Fizik ve Matematik bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile lisansüstü öğrencileri için uygundur.
Abstract: Manifoldlar, Vektörler ve Kovektörler, Tensörler, Metrik Tensörü, Dış Cebir ve Uygulamaları, Stokes Teoremi, İki Boyutlu Eğrisel Yüzeyler, Metrik ve Eğrilik, Paralel Taşıma ve Türev, Kovaryant Dış Türev, Riemann Geometrisi, Otoparalel Eğriler, Jeodezik, Jeodezik Sapma Denklemi 
Language: Türkçe