Title of the course: Banach Uzayları ve Üzerlerindeki Sınırlı Doğrusal Dönüşümler
Instructor: Prof. Şafak Alpay
Institution: ODTÜ
Dates: 10-16 September 2018
Prerequisites: -
Level: Lisans 4 ve üstü
Abstract: Sonlu boyutlu normlu uzaylar, Banach-Steinhaus Teoremi, Açık Gönderim Teoremi, Hahn-Banach Teoremi, L_p uzaylarının Banach uzayı özellikleri.
Language: EN, TR