Eğitmen: Doç. Dr. Özlem Beyarslan
Kurum: Boğaziçi Ü.
Tarih: 23 Temmuz – 5 Ağustos 2018
Dersin Adı: Diziler ve seriler
İçerik: 1. Gerçel sayıların özellikleri 2. yakınsak gerçel sayı dizileri 3. Limitin biricikliği
4.Yakınsak dizilerle işlemler 5. Monoton diziler 6. Cauchy dizileri 7. Gerçel sayıların tamlığı
8. Bolzano Weierstrass teoremi 9. Seriler 10. Serilerde yakınsaklık  11. Kıyaslama teoremleri
12. Yakınsaklık testleri