Eğitmen: Prof. Melih Boral
Kurum: -
Tarih: 6-12 Ağustos 2018
Dersin Adı: Sayılar Kuramı
İçerik: Tamsayıların özellikleri, kongruens, Fermat ve
Euler teoremleri, lineer kongruensler, kuadratik residüler.