Title of the course: Advanced Calculus: Differential Form Approach
Instructor: Dr. Çağrı Dinler
Institution: Boğaziçi Ü.
Dates: 27 August – 2 September 2018
Prerequisites: Lineer Cebir ve Advanced Kalkülus
Level: Undergraduate-Graduate
Abstract: Bu ders ileride differensiyel geometri konularını öğrenmek isteyen öğrenciler için Calculus ve Lİneer Cebir dersleri ile Geometri arasındaki boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Calculus ve Lİneer Cebir konularını "differensiyel formlar" ile öğrenmek daha sonra öğrenilebilecek "Manifold ve Riemann Uzayları" konularının anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Derste temel olarak, çok-boyutlu integraller, Stoke's teoremleri, lineer cebir, kapalı fonksiyon teoremi (implicit function theorem), max-min problemleri, Lagrange multiplier gibi konular "differensiyel formlar" kullanılarak işlenecektir. Bu ders H. Edward'ın "Advanced Calculus: Differential Form Approach" adlı kitabının ilk beş konusuna değinmeyi hedeflemektedir
Language: TR, EN