Title of the course: Sonlu Grupların Temsilleri
Instructor: Assoc. Kağan Kurşungöz
Institution: Sabancı Üniversitesi
Dates: 9-15 July 2018
Prerequisites: lineer cebir, lisans seviyesinde soyut cebir.
Level: Lisans 3-4 ve yüksek lisans öğrencileri
Abstract: Temel kavramlar, matris temsilleri, G-modülleri ve grup cebiri, indirgenebilme, G-homomorfizmaları, grup karakterleri, grup cebirinin ayrışımı, indirgenmiş temsiller.
Kaynak kitap: The Symmetric Group (Bruce Sagan)
Language: Türkçe