Title of the course: Young Tabloları
Instructor: Assoc. Kağan Kurşungöz
Institution: Sabancı Üniversitesi
Dates: 16-22 July 2018
Prerequisites: Lisans cebirine biraz göz aşinalığı
Level: Lisans 3-4 ve yüksek lisans öğrencileri
Abstract: Young tablolarında muhtelif işlemler, kelimeler üzerinde işlemler, Robinson-Schensted-Knuth eşlemesi, (vakit kalırsa) simetrik polinomlar.
Kaynak Kitap: Young Tableaux (William Fulton)
Language: Türkçe