Title of the course: Topolojiye Giriş
Instructor: Prof. Ali Nesin
Institution: İstanbul Bilgi Ü.
Dates: 9-22 July 2018
Prerequisites: Temel kümeler kuramı.
Level: Her seviye.
Abstract: Açık ve kapalı kümeler ve komşuluk. Kapanış ve iç kavramları. Hausdorff uzayları. Sürekli fonksiyonlar. Topoloji üretmek. Kartezyen topoloji. Topolojinin kısıtlanması. Metrik uzaylar. Ultrametrik. Tıkız kümeler. Tychonoff teoremi.
Language: EN, TR