Title of the course: Singular curves (Tekil eğriler)
Instructor: Prof. Ferit Öztürk
Institution: Boğaziçi Ü.
Dates: 10-16 September 2018
Prerequisites: Analysis, algebra
Level: higher undergrad, grad
Abstract: Analytic curves in C^2 are 2-manifolds. In this course, we investigate the topology of those curves with an isolated singularity at the origin. We will talk about the Newton polygon, the Puiseux series and a bit of knots. The course will be self-contained. (C^2'de karmaşık analitik eğriler, iki boyutlu manifoldlardır. Orijinde tek bir tekilliği olan eğrilerin topolojisi hakkında konuşacağız. Newton poligonu, Puiseuex serileri ve bir miktar düğümler içeren bu ders, ihtiyacı olan her topolojik/geometrik kavramı kendi kuracak.)
Language: TR or ENG, depending on the audience