Eğitmen: Dr. Ahmet Çevik
Kurum: JSGA/ODTÜ
Tarih: 24-30 Haziran 2019
Dersin Adı: Önermeler ve yüklem mantığı
İçerik: Bu ders, önermeler mantığı ve yüklem mantığına giriş niteliğindedir. Önerme eklemleri, doğruluk tabloları, değerlemeler, mantıksal içerme, mantıksal denklik, totoloji, çelişki, tutarlılık, niceleme, sembolleştirme ve zaman kaldığı ölçüde kanıt yöntemlerinden bahsedilecektir.
Kaynakça: Ders notları dışında Ali Nesin’in Önermeler Mantığı ve İskender Taşdelen’in Sembolik Mantık kitaplarından faydalanılabilir.