Title of the course: Somut Matematik
Instructor: Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Dil
Institution: Akdeniz Ü.
Dates: 22 July – 4 August 2019
Prerequisites: -
Level: Beginning undergraduate, highschool
Abstract:
Yineleme Problemleri
Toplamlar
Sonlu ve Sonsuz Kalkülüs
Biraz Sayılar Teorisi
Binom Katsayıları
Özel Sayılar
Üreteç Fonksiyonları
Hipergeometrik Fonksiyonlar
Language: TR