Title of the course: Kısmi Türevli Denklemlerde Seçme Konular
Instructor: Assoc. Prof. Erhan Pişkin
Institution: Dicle Ü.
Dates: 26 August – 1 September 2019
Prerequisites: -
Level: Lisans
Abstract: Birinci Mertebeden Kısmi Diferansiyel Denklemler, Yüksek Mertebeden Sabit Katsayılı Kısmi Diferansiyel Denklemler, Dalga Denklemi, D’Alembert Çözümü, Duhamel Prensibi, Değişkenlere Ayırma Yöntemi.   
Language: TR