Eğitmen: Prof. Dr. Enis Sınıksaran, Prof. Dr. Hakan Satman
Kurum: İstanbul Ü.
Tarih: 29 Temmuz – 4 Ağustos 2019
Dersin Adı: Olasılık, Simülasyon ve Sezgi
İçerik: Tarihte olasılık problemlerinin sezgiye ters gelen çözümleri bazen ünlü matematikçilerin bile yanlış tarafta yer almalarına yol açmıştır.  Bu kursun amacı, bilişsel kusurlarla da yakından ilişkili olan bu olguyu simülasyon ve deneylerle  tartışmaktır. Kursta Doğum günü, Monty Hall, Buffon'un İğnesi, Taş-Kağıt-Makas gibi pek çok ünlü problem ve de çeşitli şans oyunları ele alınacaktır.  Kursun bir amacı da Şans, Tesadüf, Örüntü, Şifre gibi kavramları olasılık yasaları ve bilişsel kusurlar bağlamlarıyla tartışmak ve olası zihinsel illüzyon ve tuzaklar hakkında farkındalık yaratmaktır.