Title of the course: Temel türevli (differential) denklemlerin fizikte kullanımı
Instructor: Dr. Vedat Tanrıverdi
Institution: -
Dates: 22-28 July 2019
Prerequisites: -
Level: Beginning undergraduate
Abstract: Türev ve integralin temel tanımı, Newton’un ikinci yasası, kütleçekim yasası, harmonik hareket, dalga hareketi.
Language: TR